Каналан Сöветын депутатьяслöн фракцияяс

Коми Республикаса Каналан Сöветлöн
2007 во урасьöм тöлысь 21 лунся
III-10/24 №-а
Шуöм дорö содтöд

 Коми Республикалöн Каналан Сöветын депутат öтувъяс
(фракцияяс, депутат котыръяс) йылысь

ПОЛОЖЕНИЕ

(Коми Республикаса 2007.04.26. IV-1/51 №-а; 2009.09.24. IV-6/37 №-а; 2011.06.16 V-1/93 №-а
Шуöмлöн редакцияясын)

 1.  I. Панас
  1. "Россия Федерацияса субъектъяслöн оланпас пыртысь (бöрйöм) да олöмö пöртысь каналан власьт органъяс котыртан öтувъя принципъяс йылысь" Федеральнöй оланпас, "Коми Республикаса Каналан Сöвет йылысь" Коми Республикаса Оланпас, "Коми Республикалöн Каналан Сöветса депутатлöн статус йылысь" Коми Республикаса Оланпас, Коми Республикалöн Каналан Сöветса Уджаланарт (водзö – Уджаланарт) серти Коми Республикалöн Каналан Сöветса депутатъяс (водзö – Каналан Сöветса депутатъяс) öтувъя удж вöчöм да коллективнöй позиция петкöдлöм могысь юалöмъяс серти, мый видлалö Коми Республикалöн Каналан Сöвет (водзö – Каналан Сöвет), пырöны фракцияясö да налöн эм инöд öтувтчыны депутат котыръясö.
  2. 2. Фракцияяс, депутат котыръяс вöчöны ассьыныс уджсö Россия Федерацияса Оланподув, федеральнöй оланподувлöн оланпасъяс, федеральнöй оланпасъяс, Коми Республикаса Оланподув, Коми Республикаса оланпасъяс, Уджалан арт, тайö Положение да Каналан Сöветса мукöд нормативнöй инöда акт подув вылын.
  3. Фракцияяс, депутат котыръяс лоöны депутат öтувъясöн, кодъяс ассьыныс уджсö котыртöны юалöмъяссö свободнöя, конструктивнöя, коллективнöя видлалан подув вылын да кодъяслöн эмöсь Уджалан арт да тайö Положениеöн урчитöм öткодь инöдъяс.
  4. Каналан Сöветса депутатлöн эм инöд пырны депутатъяслöн сöмын öти öтувö. Каналан Сöветса депутатъяслöн, кодъяс пырöны депутат öтувъясö, абу некутшöм выгöда Каналан Сöветса мукöд депутат водзын, кодъяс оз пырны сэтчö
  5. Киритöма.
  6. Депутат öтувъяс веськалöны пасйöм улö Уджаланартöн артыштöм пöрадок серти. Каналан Сöветса депутат öтувъяс, кутшöмъясöс абу пасйöма Уджаланарт серти, оз вермыны пöльзуйтчыны депутат öтувъяслöн инöдъясöн.
  7. Депутат öтувъяс асьныс урчитöны юрнуöдан органъяслысь тэчас, состав, асланыс уджын медшöр нырвизьяс.
  8. Депутат öтувлысь составсö, сылöн юрнуöдысь органсö вежигöн депутат öтувöн юрнуöдысьлы (юрнуöдысьöс вежысьлы) колö 5 календарнöй лунöн ыстыны юöрсö Коми Республикаса Каналан Сöветлöн Уджаланарт да депутат этика пыр уджалысь комиссияö (водзö - Уджаланарт да депутат этика пыр уджалысь комиссия).
  9. Депутат öтувъяс вермöны лöсьöдны да вынсьöдны фракция либö депутат котыр йылысь положение, мый лоö фракциялöн либö депутат котырлöн пытшкöсса документöн.

Депутат öтувъяс йылысь положениеыс оз вермы паныд мунны федеральнöй оланпасъяслы, Коми Республикаса оланпасъяслы, Уджаланартлы да тайö Положениеыслы. Фракция либö депутат котыр йылысь положение вынсьöдöм, а сідзжö сыö вежсьöмъяс пыртöм дырйи фракцияöн либö депутат котырöн юрнуöдысь ыстö фракция либö депутат котыр йылысь положение текстсö öнія редакцияын Уджаланарт да депутат этика пыр уджалысь комиссияö да Коми Республикалöн Каналан Сöветса Аппаратö (водзö – Каналан Сöветса Аппарат) юöрсö тöд вылö босьтöм могысь.

 1.  II. Депутат öтувъяслöн уджмогъяс
  1.  Депутат öтувъяслöн эмöсь, найöс Каналан Сöветса Уджаланарт да депутат этика пыр уджалысь комиссияын пасйöм бöрын, Уджаланартöн да тайö Положениеöн урчитöм уджмогъяс.
  2.  Депутат öтувъяслöн эм инöд:
   1. вöзйыны кандидатъясöс Коми Республикалöн Каналан Сöветса Веськöдлысь, сійöс вежысьяс, комитетöн да пыр уджалысь комиссияöн веськöдлысьяс, найöс вежысьяс чинö;
   2. вöзйыны Каналан Сöветлöн чукöртчылöм вылын сёрнитанторйöн Коми Республикалöн Каналан Сöветса Веськöдлысьöс, сійöс вежысьясöс, комитетса да пыр уджалысь комиссияса веськöдлысьясöс, найöс вежысьясöс чинысь вештöм йылысь юалöм;
   3. пыртны Каналан Сöветса комитетъясö состав серти вöзйöмъяс;
   4. нуöдны депутат лун, "гöгрöс пызан", конференция да мукöд мероприятиеяс Каналан Сöветöн оланпастэчас да контроль удж йитöмöн;
   5. пыртны Каналан Сöветлöн чукöртчылöм вылын сёрнитантор да уджалан пöрадок серти ассьыныс вöзйöмъяс да замечаниеяс;
   6. вöзйыны "правительственнöй часъяслысь" темаяс;
   7. вöзйыны нуöдны Каналан Сöвет нуöдан юалöмъяс кузя парламентскöй кывзöмъяс;
   8. висьтавны Коми Республикаса оланпас балаяс да Каналан Сöветлöн шуöм балаяс дорö найöс Каналан Сöветлöн чукöртчылöм вылын видлалігöн вöзйöмъяс да замечаниеяс;
   9. нуöдны öтувъя консультацияяс да мукöд сöгласительнöй мероприятие;
   10. видлавны лöсялана фракцияяслöн либö депутат котыръяслöн составö пырысь Каналан Сöветса депутатъяслöн вöзйöмъяс серти налы йöзсянь воöм шыöдчöмъяс налöн депутат удж йылысь юалöмъяс кузя;
   11. разöдны Каналан Сöветса депутатъяс костын ассьыныс кывкöртöдъяс да мукöд материал.
  3. Киритöма.
  4. Депутат öтувъяслöн медшöр удж формаöн лоö депутат öтувлöн собрание. Фракциялöн, депутат котырлöн собраниеса кывкöртöд лöсьöдсьö сёрнигижöд формаын, мый кырымалöма фракцияса либö депутат котырса юрнуöдысь (юрнуöдысьöс вежысь).
  5. Öтувъя кывкöртöд лöсьöдöм могысь фракцияяс да (либö) депутат котыръяс вермöны нуöдны öтувъя собраниеяс.
 1. Депутат öтувъясö пырысьяслöн инöдъяс да могъяс
  1. Депутат öтувъясö пырысьяслöн эмöсь инöдъяс:
   1. участвуйтны депутат öтувъяслöн удж серти юалöмъяс кузя сёрниын да висьтавны ассьыныс мöвпъяс;
   2. пыртны лöсялана фракциялöн либö депутат котырлöн собрание вылын сёрнитантор кузя вöзйöмъяс;
   3. пыртны Коми Республикаса оланпас балаяс да Каналан Сöветлысь шуöм балаяс лöсялана фракцияöн либö депутат котырöн видзöдлöм могысь;
   4. пыртны фракцияöн либö депутат котырöн нуöдан мероприятиеяс кузя вöзйöмъяс лöсялана фракцияöн либö депутат котырöн видлалöм могысь, а сідзжö участвуйтны наын;
   5. вöзйыны кандидатураяс, бöрйысьны да лоны бöрйöмаöн лöсялана фракциялöн либö депутат котырлöн юрнуöдысь органъясö.
  2. Депутат öтувъяслöн юрнуöдысьяс вермöны öттшöтш пыр уджавны Каналан Сöветын профессиональнöй подув вылын.
  3. Депутат öтувöн юрнуöдысьлöн либö сылöн тшöктöм серти юрнуöдысьöс вежысьлöн либö депутат öтувö мукöд пырысьлöн эм инöд Каналан Сöветлöн, сылöн Президиумлöн чукöртчылöмъяс вылын, комитетъясын, Каналан Сöветлöн комиссияясын, Коми Республикалöн каналан власьт олöмö пöртысь органъясын, Коми Республикаса каналан органъясын, Коми Республикалöн меставывса асвеськöдлан органъясын, общественнöй öтувъясын, йöзöс юöртан средствоясын петкöдлыны фракциясö либö депутат котырсö.
  4. Депутат öтувъясö пырысьяслöн могöн лоö:
   1. участвуйтны лöсялана фракциялöн либö депутат котырлöн уджын;
   2. кутчысьны фракция либö депутат котыр нимсянь йöз водзын шыöдчöмъяс да (либö) заявлениеяс вöчöмысь, найö кö оз лöсявны коллективнöй позициялы, мый урчитöма депутат öтувлöн кывкöртöдын.
 2. Депутат öтувъяслысь удж могмöдöм
  1. Инöда, котыртан, юöртан, редакционно-издательскöй уджсö депутат öтувъяс вöчöны асьныс. Депутат öтувъяслысь уджсö документационнöя, финансöвöя, материально-техническöя могмöдöмыс вöчсьö Каналан Сöветса Аппаратöн тайö Положениеöн урчитöм серти.
  2. Каналан Сöветлöн Аппаратын уджалысьяслöн, кодъяс могмöдöны уджсö депутат öтувъясöн юрнуöдысьяслысь (отсасьысьяс, сöветникъяс), чиныс пырö Коми Республикаса каналан гражданскöй служба чинö, кутшöмöс лöсьöдöма Каналан Сöветса Аппаратын индöм йöзлысь удж могмöдöм вылö.
   Тайö пунктлöн медводдза абзацын индöм чинъясыс урчитсьöны торъя кадколаст кежлö, мый дзескöдöма фракцияöн либö депутат котырöн юрнуöдысьлысь полномочиеяс вöчан кадколастöн.
  3. Депутат öтувъясöн юрнуöдысьяслысь отсасьысьяссö, сöветникъяссö индö чинö да вештö чинысь лöсялана депутат öтувöн юрнуöдысьлöн вöзйöм серти Каналан Сöветлöн Аппаратса Юрнуöдысь торъя кад кежлö служебнöй контракт условиеяс вылын.
  4. Каналан Сöветса Аппаратын уджалысь лыдыс, кодъяс могмöдöны депутат öтувъясöн юрнуöдысьяслысь уджсö, оз вермы лоны унджык:
   1. фракцияö либö депутат котырö пырысьяслöн состав лыдыс кö 15 да унджык морт – кык уджалысьысь;
   2. фракцияö либö депутат котырö пырысьяслöн состав лыдыс кö 10-сянь 15 мортöдз – öти уджалысьысь.
    Депутат öтувö пырысьяслöн состав лыдыс кö 10-ысь этшаджык, депутат öтувъяс могмöдöны ассьыныс уджсö асьныс.
  5. Фракциялöн да (либö) депутат котырлöн состав лыд вежсигöн Каналан Сöветлöн Аппаратын уджалысь лыдыс, кодъяс могмöдöны фракцияöн да (либö) депутат котырöн юрнуöдысьлысь уджсö, вежсьö тайö Положениелöн 22 пунктöн урчитöм лыд соотношение серти да каналан гражданскöй служба йылысь Россия Федерацияса да Коми Республикаса законодательство серти.
  6. Фракцияöн да (либö) депутат котырöн юрнуöдысь ачыс индö нырвизь отсасьысьяслöн, сöветникъяслöн уджын, индöм уджалысьяслысь урчитö уджмогъяс, видзöдö налöн удж бöрся.
  7. Собраниеяс да паськыда мунысь мукöд мероприятие нуöдöм вылö зданиеын, мый лоö Каналан Сöветлöн официальнöй местаöн, депутат котыръяслы сетсьöны ичöт залъясын служебнöй жыръяс.
   Фракциялысь либö депутат котырлысь собрание либö мöд мероприятие нуöдан кадпас йылысь депутат котырлöн юрнуöдысь (юрнуöдысьöс вежысь) гижöмöн юöртö Каналан Сöветлöн Аппаратса Юрнуöдысьöс артыштöм собрание либö мероприятие нуöдан лунöдз 5 календарнöй лунысь оз сёрöнджык.
  8. Депутат öтувлы сетсьö сьöм ньöбны канцелярскöй тöвар, видзан материал, а сідзжö пошта рöскод вештöм вылö кварталнас 100 шайт депутат öтувö быд пырысьлы депутат öтувö пырысьяслысь лыд арталöмöн лöсялана кварталлöн 1 лыдпас вылö состояние серти рöштшöт нуöдöмöн.
   Тайö пунктын индöм рöскод вештан пöрадокыс урчитсьö Каналан Сöветлöн Аппаратса Юрнуöдысьöн тшöктöмöн.
  9. Депутат öтувъяслы Каналан Сöветлöн Аппаратöн вöчсьöны копировально-множительнöй уджъяс депутат öтувö быд пырысьлы тöлысьнас 10 листысь оз унджык.